technik realizacji nagrań

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE
AUD.08. Montaż dźwięku
AUD.09. Realizacja nagrań dźwiękowych

Plan nauczania

Technik realizacji nagrań jest zawodem szerokoprofilowym. Jest to osoba zajmująca się realizacją strony elektroakustycznej lub postprodukcją przedsięwzięcia związanego z dźwiękiem, zapewniająca właściwe jego parametry techniczne i estetyczne. Technik realizacji nagrań czuwa na przykład nad miksowaniem dźwięków w całość, nagrywaniem, obróbką i rekonstrukcją dźwięku, masteringiem, montażem, czy archiwizacją materiału dźwiękowego.

Pracuje na urządzeniach takich jak stół mikserski, komputer wyposażony w system nieliniowego montażu (ang. DAW), korektory, procesory sygnałowe itp.

Czas trwania nauki – 4 semestry.
Zajęcia odbywać się będą w weekendy (sobota-niedziela), średnio co dwa tygodnie.

Zadania zawodowe technika realizacji nagrań obejmują:

 • wykonywanie montażu materiału dźwiękowego,
 • przetwarzanie i archiwizację materiału dźwiękowego,
 • rejestrowanie materiału dźwiękowego,
 • wykonywanie postprodukcji materiału dźwiękowego,
 • wykorzystanie systemu MIDI.

Technik realizacji nagrań znajdzie zatrudnienie w:

 • studiach nagrań dźwiękowych (np. telewizji, teatrze),
 • wytwórniach filmowych,
 • firmach nagłośnieniowych,
 • rozgłośniach radiowych,
 • firmach świadczących usługi internetowe,
 • ośrodkach kultury,
 • agencjach artystycznych i reklamowych,
 • agencjach realizujących imprezy plenerowe i koncerty.

W procesie rekrutacji niezbędne będą następujące dokumenty:

 • Wypełniony wniosek o przyjęcie do szkoły – do pobrania TUTAJ;
 • 1 zdjęcie legitymacyjne (dotyczy osób zainteresowanych wyrobieniem legitymacji);
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej;
 • Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy  – skierowanie do lekarza należy pobrać w sekretariacie zespołu pokój numer B030. Badania możesz wykonać w palcówkach – LISTA

W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu:
szkola@nowoczesnaszkola.edu.pl, tel. 784 207 390

W trakcie nauki będziesz mieć możliwość:

1. korzystania z profesjonalnie wyposażonych w sprzęt oraz materiały dydaktyczne pracowni zawodowych – nauka jest bezpłatna w całym cyklu kształcenia,
2. czerpania wiedzy od wykwalifikowanej kadry pedagogicznej posiadającej praktyczne doświadczenie zawodowe,
3. zdobyć praktyczne umiejętności w zawodzie,
4. podejść do egzaminów zawodowych zorganizowanych na terenie naszej placówki - są to egzaminy bezpłatne (egzamin po trzecim i czwartym semestrze).