technik realizacji nagrań

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE
AUD.08. Montaż dźwięku
AUD.09. Realizacja nagrań dźwiękowych

Plan nauczania

Jest to osoba najczęściej widywana w studio, a także podczas różnego rodzaju imprez i eventów plenerowych, na planie filmowym, w teatrze czy w radiu. Jest odpowiedzialna za stronę elektroakustyczną i postprodukcję przedsięwzięcia związanego z dźwiękiem.

Czym zajmuje się technik realizacji nagrań?

Zapewnia właściwe parametry techniczne i estetyczne dźwięku. Jego zadaniem jest m.in. miksowanie dźwięków w całość, a także ich rejestracja, obróbka i rekonstrukcja. Ponadto, zajmuje się również masteringiem, montażem, nagłaśnianiem oraz archiwizacją materiału. Na co dzień operuje na takim sprzęcie jak stół mikserski. Mikser to urządzenie, do którego podłączane są np. mikrofony. Umożliwia zmianę parametrów doprowadzonego sygnału - wprowadza efekty brzmieniowe, reguluje głośność itp.

 

Technik realizacji nagrań - dla kogo?

Jest to zawód szerokoprofilowy. Jeżeli pasjonuje Cię muzyka lub obróbka dźwięku, to z pewnością spodoba Ci się nasza oferta. Absolwenci tego kierunku mogą pracować zarówno w studiach nagrań dźwiękowych i rozgłośniach radiowych, jak i w agencjach realizujących imprezy plenerowe i koncerty. Kwalifikacje wyodrębnione w tym zawodzie to montaż dźwięku oraz realizacja nagrań dźwiękowych. Montaż dźwięku obejmuje rejestrację oraz przetwarzanie i archiwizację materiału, natomiast realizacja nagrań dźwiękowych - rejestrację materiału, wykonywanie postprodukcji oraz wykorzystanie systemu MDI.

 

 

Jak odbywa się nauka na kierunku technik realizacji nagrań?

Czas trwania nauki to 4 semestry. Zajęcia odbywać się będą w weekendy (sobota-niedziela), średnio co dwa tygodnie. Uczniowie tego kierunku otrzymują zarówno teoretyczną, jak i praktyczną wiedzę, niezbędną do pracy w zawodzie. Obejmuje ona m.in. zasady akustyki i elektroakustyki czy montaż dźwięku korzystając z naszych pracowni zawodowych wyposażonych w profesjonalny sprzęt oraz materiały dydaktyczne. Wszystkie zajęcia przeprowadzane są przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, która oprócz obszernej wiedzy posiada również praktyczne umiejętności i doświadczenie w zawodzie.

Zadania zawodowe technika realizacji nagrań obejmują:

 • wykonywanie montażu materiału dźwiękowego,
 • przetwarzanie i archiwizację materiału dźwiękowego,
 • rejestrowanie materiału dźwiękowego,
 • wykonywanie postprodukcji materiału dźwiękowego,
 • wykorzystanie systemu MIDI.

Technik realizacji nagrań znajdzie zatrudnienie w:

 • studiach nagrań dźwiękowych (np. telewizji, teatrze),
 • wytwórniach filmowych,
 • firmach nagłośnieniowych,
 • rozgłośniach radiowych,
 • firmach świadczących usługi internetowe,
 • ośrodkach kultury,
 • agencjach artystycznych i reklamowych,
 • agencjach realizujących imprezy plenerowe i koncerty.

W procesie rekrutacji niezbędne będą następujące dokumenty:

 • Wypełniony wniosek o przyjęcie do szkoły – do pobrania TUTAJ;
 • 1 zdjęcie legitymacyjne (dotyczy osób zainteresowanych wyrobieniem legitymacji);
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej;
 • Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy  – skierowanie do lekarza należy pobrać w sekretariacie zespołu pokój numer B030. Badania możesz wykonać w palcówkach – LISTA

W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu:
szkola@nowoczesnaszkola.edu.pl, tel. 784 207 390

W trakcie nauki będziesz mieć możliwość:

1. korzystania z profesjonalnie wyposażonych w sprzęt oraz materiały dydaktyczne pracowni zawodowych – nauka jest bezpłatna w całym cyklu kształcenia,
2. czerpania wiedzy od wykwalifikowanej kadry pedagogicznej posiadającej praktyczne doświadczenie zawodowe,
3. zdobyć praktyczne umiejętności w zawodzie,
4. podejść do egzaminów zawodowych zorganizowanych na terenie naszej placówki - są to egzaminy bezpłatne (egzamin po trzecim i czwartym semestrze).