technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Zadania zawodowe technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej:

  • wykonuje szkice i rysunki instalacji sanitarnych i grzewczych;
  • projektuje instalacje grzewczą;
  • lokalizuje urządzenia i instalacje grzewcze, w razie potrzeby usuwa usterki;
  • prowadzi budowę / nadzoruje stan instalacji i urządzeń sanitarnych;
  • nadzoruje eksploatację instalacji sanitarnych i grzewczych;
  • zajmuje się doborem materiałów, sprzętu, maszyn, narzędzi do wykonania instalacji sanitarnej;
  • kontroluje jakość wykonania robót instalacyjnych, zgodność z dokumentacją techniczną oraz prawem budowlanym;
  • przeprowadza próby szczelności i ciśnienia.

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej zajmuje się projektowaniem i nadzorowaniem wykonania instalacji sanitarnych i grzewczych wyposażonych w urządzenia i systemy energetyki odnawialnej (kolektory słoneczne, pompy ciepła, kotły na biomasę). Kontroluje prawidłowe funkcjonowanie wyposażenia sanitarnego budynków, instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i grzewczych.

Ckziu Technik Energii Odnawialnej