Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi

ul. Gabriela Narutowicza 122
90-145 Łódź

(42) 631 98 48 wew. 15
784 207 390
szkola@nowoczesnaszkola.edu.pl

Technik pojazdów samochodowych

Kurs zawodowy technik pojazdów samochodowych

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie:

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych

Plan kwalifikacyjnego kursu zawodowego

MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

Plan kwalifikacyjnego kursu zawodowego

MOT.06.Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Plan kwalifikacyjnego kursu zawodowego

Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu organizowania i nadzorowania procesów naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych na średnim poziomie technicznym.

Zadania zawodowe technika pojazdów samochodowych:

  • diagnozowanie stanu technicznego pojazdów samochodowych,
  • obsługiwanie i naprawa pojazdów samochodowych,
  • organizowanie i nadzorowanie obsługi pojazdów samochodowych.

Zajęcia odbywają się w weekendy (sobota, niedziela), średnio co dwa tygodnie.
Nie wymagamy ukończenia szkoły średniej.

Kontakt

W przypadku dodatkowych pytań
zapraszamy do kontaktu:
szkola@nowoczesnaszkola.edu.pl
784 207 390

Kurs kwalifikacyjny technik pojazdów samochodowych

Nabyte kwalifikacje zawodowe umożliwią podejmowanie pracy między innymi w stacjach obsługi samochodów, zakładach produkcyjnych i naprawczych samochodów, stacjach kontroli pojazdów (po ukończeniu kursu diagnostów i zdaniu stosownych egzaminów). Wielu techników pojazdów samochodowych znajduje zatrudnienie w salonach sprzedaży samochodów jako doradca klienta, instytucjach zajmujących się ewidencją pojazdów, ubezpieczeniami komunikacyjnymi, obrotem pojazdami i ich częściami w przedsiębiorstwach doradztwa technicznego oraz zajmujących się likwidacją pojazdów.

Zdobyta podczas kształcenia wiedza pozwala również prowadzić własną działalność gospodarczą.

Aby uzyskać tytuł technika pojazdów samochodowych należy:

Szczegóły

W trakcie nauki
będziesz mieć możliwość:

  1. korzystania z profesjonalnie wyposażonych w sprzęt oraz materiały dydaktyczne pracowni zawodowych – nauka jest bezpłatna w całym cyklu kształcenia,
  2. czerpania wiedzy od wykwalifikowanej kadry pedagogicznej posiadającej praktyczne doświadczenie zawodowe,
  3. zdobyć praktyczne umiejętności w zawodzie,
  4. podejść do egzaminów zawodowych zorganizowanych na terenie naszej placówki – są to egzaminy bezpłatne.

W procesie rekrutacji niezbędne będą następujące dokumenty:

  • Wypełniony wniosek o przyjęcie na kurs – do pobrania TUTAJ;
  • Świadectwo ostatniej ukończonej szkoły;
  • Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy  – skierowanie do lekarza należy pobrać w sekretariacie zespołu pokój numer B030. Badania możesz wykonać w placówkach – LISTA