Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe – styczeń 2011

 

Egzamin pisemny dla techników bezpieczeństwa i higieny pracy oraz techników informatyków - odbędzie się 18 stycznia 2011r od godz. 12.00 w sali konferencyjnej.

 

Egzamin praktyczny

- dla techników bezpieczeństwa i higieny pracy odbędzie się 19 stycznia 2011r od godz. 9.00 w sali konferencyjnej,

- dla techników informatyków odbędzie się 19 stycznia 2011r. od godz.9.00 w sali pomarańczowej.

Na egzamin należy zgłosić się 30 minut wcześniej, przynosząc ze sobą dowód tożsamości i przybory do pisania.