Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe – czerwiec 2012

 

Komunikat dla słuchaczy i absolwentów, którzy uzyskają świadectwo ukończenia szkoły w czerwcu.

 

 

Termin składania deklaracji o przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe minął 20 grudnia 2011r.

Terminy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w sesji letniej 2012 r.

1. Etap pisemny - 18 czerwca 2012 r. (poniedziałek) – godz.12.00

2. Etap praktyczny - od 19 do 22 czerwca 2012 r. .

 

(szczegółowy harmonogram przeprowadzania etapu praktycznego, będzie zamieszczony na stronach OKE do 6 kwietnia 2012 r.)

Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną dyplomów do szkół – 31 sierpnia 2012 r.