Część pisemna odbędzie się 10 stycznia 2014 r. (piątek) od godz.12.00 do 13.00.

Część praktyczna egzaminu z kwalifikacji Z.13 (technik BHP) odbędzie się w dniach 8 i 9 stycznia 2014 r.

Część praktyczna egzaminu z kwalifikacji A.33; A.36; M.12; M.18 odbędzie się w terminie od 4 lutego 2014 r. Szczegółowy harmonogram zostanie podany w styczniu 2014 r. po klasyfikacji.

Uwaga, zmiana: część praktyczna egzaminu z kwalifikacji E.12, E.13 oraz E.15 odbędzie się w terminie od 20 stycznia.

Deklarację na w/w egzamin należy złożyć w szkole, w pokoju B008 w nieprzekraczalnym terminie do 10 września 2013 r.