Komunikat dla słuchaczy i absolwentów przystępujących w styczniu 2014r. do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i kwalifikacje w zawodzie

Na każdy egzamin należy zgłosić się 45 minut wcześniej z dowodem osobistym i czarno piszącymi długopisami.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (NOWY):
Egzamin praktyczny odbywa się na trzech zmianach:

  • zmiana I od godz. 08.00;
  • zmiana II od godz. 12.00;
  • zmiana III od godz. 16.00.

Słuchacze zdający egzamin z kwalifikacji M.18 oraz M.12 zobowiązani są do przyniesienia z sobą właściwego stroju roboczego.

Z.13 – egzamin praktyczny – 09 stycznia 2014 r. godz.12.00-14.00 – sala konferencyjna CKUNT.

– egzamin pisemny – 10 stycznia 2014 r. godz.12.00-13.00 – sala gimnastyczna CKUNT.

M.18egzamin praktyczny w dniach – 04 -06 lutego 2014 r. na zmianie I;II;III w ZSP 7 ul.Prożka 3/5

 – egzamin praktyczny będzie odbywał się w terminie - 20 - 22 stycznia 2014 na zmianie I, II, III w ZSP 7 ul.Prożka 3/5

 – egzamin pisemny – 10 stycznia 2014 r. godz.12.-13.00 – sala konferencyjna CKUNT.

M.12egzamin praktyczny – 07-12 lutego 2014 r. na zmianie I;II;III w ZSP 7 ul.Prożka 3/5

 – egzamin praktyczny będzie odbywał się w terminie - 20 - 23 stycznia 2014 r. na zmianie I, II, III w ZSP 7 ul.Prożka 3/5

 – egzamin pisemny – 10 stycznia 2014 r. godz.12.00-13.00 – sala konferencyjna CKUNT.

E.13 – egzamin praktyczny – 20-21 stycznia 2014 r. na zmianie I;II;III – sala zielona CKUNT,

– egzamin pisemny – 10 stycznia 2014 r. godz.12.00-13.00 – sala konferencyjna CKUNT.

E.12 – egzamin praktyczny – 22 stycznia 2014 r. na zmianie I;II;III – sala zielona CKUNT.

– egzamin pisemny – 10 stycznia 2014 r. godz.12.00-13.00 – sala gimnastyczna CKUNT.

A.36 – egzamin praktyczny – 04-05 lutego 2014 r. na zmianie I i III – sala makowa CKUNT

 – egzamin pisemny – 10 stycznia 2014 r. godz.12.00 – 13.00 – sala gimnastyczna CKUNT.

A.33 – egzamin praktyczny – 06 lutego 2014 r. godz.16.00- 19.00 – sala konferencyjna CKUNT

 – egzamin pisemny – 10 stycznia 2014 r. godz.12.00 – 13.00 – sala gimnastyczna CKUNT.


Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (STARY):

Technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej:
– egzamin pisemny – 14 stycznia 2014 r. godz. 12.00 – 14.00 – sala konferencyjna CKUNT
– egzamin praktyczny – 15 stycznia 2014 r. godz. 09.00 – 12.00 sala konferencyjna CKUNT.

Technik organizacji usług gastronomicznych:
– egzamin pisemny – 14 stycznia 2014 r. godz. 12.00 – 14.00 – sala konferencyjna CKUNT,
– egzamin praktyczny – 15 stycznia 2014 r. godz. 09.00-12.00 – sala konferencyjna CKUNT.

Technik informatyk:
– egzamin pisemny – 14 stycznia 2014 r. godz. 12.00 – 14.00 – sala konferencyjna CKUNT.
– egzamin praktyczny – 15 stycznia 2014 r. godz. 15.00-19.00 – sala zielona CKUNT.

Technik elektryk:
– egzamin pisemny – 14 stycznia 2014 r. godz. 12.00-14.00 – sala konferencyjna CKUNT.
– egzamin praktyczny – 16 stycznia 2014 r. godz. 09.00 – 13.00 – sala konferencyjna CKUNT.

Technik pojazdów samochodowych:
– egzamin pisemny – 14 stycznia 2014 r. godz. 12.00-14.00 – sala konferencyjna CKUNT.
– egzamin praktyczny – 15 stycznia 2014 r. godz. 09.00 – 13.00 – sale: pomarańczowa, niebieska, piaskowa CKUNT.

Technik mechatronik:
– egzamin pisemny – 14 stycznia 2014 r. godz. 12.00-14.00 – sala gimnastyczna CKUNT.
– egzamin praktyczny – 15 stycznia 2014 r. godz. 09.00-13.00 – sale wrzosowa i szara CKUNT.

Technik gazownictwa:
– egzamin pisemny – 14 stycznia 2014 r. godz. 12.00-14.00 – sala gimnastyczna CKUNT.
– egzamin praktyczny – 15-16 stycznia 2014 r. na zmianach I – 09.00- 13.00, na II – 15.00-19.00 – w salach szafirowej i lazurowej, CKUNT.