Termiarz egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w sesji wrzesień – październik 2014 r.

Kwalifikacja M.12 Egzamin pisemny odbędzie się 08 września 2014 r. od godz. 12.00 w sali wielofunkcyjnej CKUNT w Łodzi. Egzamin praktyczny planowany jest na 17 października 2014 r. na zmianie III. Brak określonego ośrodka egzaminacyjnego. W dniu egzaminu pisemnego będzie podana pełna informacja dotycząca czasu i miejsca egzaminu praktycznego.

Kwalifikacja M.18 Egzamin pisemny odbędzie się 08 września 2014 r. od godz. 10.00 w sali wielofunkcyjnej CKUNT w Łodzi. Egzamin praktyczny planowany jest na 17 października 2014 r. na zmianie III. Brak określonego ośrodka egzaminacyjnego. W dniu egzaminu pisemnego będzie podana pełna informacja dotycząca czasu i miejsca egzaminu praktycznego.

Kwalifikacja M.20 Egzamin pisemny odbędzie się 08 września 2014 r. od godz.10.00 w sali konferencyjnej firmy Haering w Piotrkowie Trybunalskim, ul.Niska 14. Egzamin praktyczny będzie odbywał się w sali warsztatowej firmy Haering w Piotrkowie Trybunalskim, w dniach 06 i 07 października 2014 r. na zmianach I; II; III. Po 08 sierpnia 2014 r. proszę o sprawdzenie w sekretariacie CKUNT indywidualnego przydziału na termin egzaminu praktycznego.

Kwalifikacja M.42 Egzamin pisemny odbędzie się 08 września 2014 r. od godz. 14.00 w sali wielofunkcyjnej CKUNT w Łodzi. Egzamin praktyczny odbędzie się w dniu 19 września 2014 r. od godz.16.00 w sali dziennikarskiej CKUNT.

Kwalifikacja B.08 Egzamin pisemny odbędzie się 08 września 2014 r. od godz. 10.00 w sali wielofunkcyjnej CKUNT w Łodzi. Egzamin praktyczny będzie odbywał się na III zmianie w dniach: 22, 23, 24 września 2014 r. (od godz.16.00) w sali szafirowej CKUNT. Po 08 sierpnia 2014 r. proszę sprawdzić w sekretariacie indywidualny przedział na termin egzaminu praktycznego.

Kwalifikacja T.06 Egzamin pisemny odbędzie się 08 września 2014 r. od godz. 10.00 w sali wielofunkcyjnej CKUNT w Łodzi. Egzamin praktyczny będzie odbywał się w Zespole Szkół Gastronomicznych w Łodzi, ul.Sienkiewicza 88, równolegle w dwóch salach: 1 i 2, na zmianie I od godz.08.00 oraz na zmianie II od godz.12.00. Po 08 sierpnia 2014 r. proszę sprawdzić w sekretariacie indywidualny przydział na termin i miejsce egzaminu praktycznego.

Kwalifikacja A.33 Egzamin praktyczny odbędzie się w dniu 19 września 2014 r. od godz. 09.00 w sali wielofunkcyjnej CKUNT

Kwalifikacja A.34 Egzamin pisemny odbędzie się 08 września 2014 r. od godz.12.00 w sali wielofunkcyjnej CKUNT w Łodzi. Egzamin praktyczny odbędzie się 09 października 2014 r. od godz.13.00 w Sali wielofunkcyjnej CKUNT w Łodzi.

Kwalifikacja A.36 Egzamin pisemny odbędzie się 08 września 2014 r. od godz.12.00 w sali wielofunkcyjnej CKUNT w Łodzi. Egzamin praktyczny jest planowany w dniach: 22 i 24 września 2014 r. na zmianach I i II . Indywidualny przydział terminu egzaminu praktycznego zostanie podany w dniu egzaminu pisemnego, po weryfikacji wyników egzaminów z sesji czerwcowej 2014r.

Kwalifikacja A.65 Egzamin pisemny odbędzie się 08 września 2014 r. od godz.14.00 w sali wielofunkcyjnej CKUNT w Łodzi. Egzamin praktyczny jest planowany w dniach: 24 i 25 września 2014 r. od godz.15.00 . Indywidualny przydział terminu egzaminu praktycznego zostanie podany w dniu egzaminu pisemnego, po weryfikacji wyników egzaminów z sesji czerwcowej 2014r.

Kwalifikacja E.13 Egzamin pisemny odbędzie się 08 września 2014 r. od godz.12.00 w sali wielofunkcyjnej CKUNT w Łodzi. Egzamin praktyczny odbędzie się 01 października 2014 r. od godz.16.00 w sali zielonej CKUNT w Łodzi.