XVI Łódzkie Targi Edukacyjne

16 marca 2013 r. zakończyły się XVI Łódzkie Targi Edukacyjne organizowane przez Międzynarodowe Targi Łódzkie, Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi oraz Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Honorowy Patronat nad imprezą objęła Pani Minister Edukacji Narodowej.

targi_s49_small

Łódzkie Targi Edukacyjne są najważniejszym w naszym regionie wydarzeniem tej branży.

Po raz szesnasty swoją ofertę edukacyjną zaprezentowały szkoły, uczelnie wyższe oraz placówki edukacyjne prowadzące zajęcia pozaszkolne, warsztaty, szkolenia i kursy.

W tym roku targi odwiedziło ponad 10 tysięcy osób, a swoją ofertę zaprezentowało 140 wystawców.

O tym jak wielką rangę mają Łódzkie Targi Edukacyjne świadczy fakt, iż w oficjalnym otwarciu imprezy uczestniczyło wielu znamienitych gości. Należy tu wymienić m.in.: Ryszarda Bonisławskiego - Senatora Rzeczpospolitej Polskiej, Jana Kamińskiego - Łódzkiego Kuratora Oświaty, Janusza Moosa - Dyrektora Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Danutę Zakrzewską - Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi, Mariolę Mirecką – Z-cę Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego.

Uroczystego otwarcia poprzez symboliczne przecięcie wstęgi dokonali: Jolanta Chełmińska – Wojewoda Łódzki oraz Krzysztof Piątkowski – Wiceprezydent Łodzi.

Oferta edukacyjna naszej szkoły cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem młodzieży i dorosłych. Wiele wybitnych osób było naszymi gośćmi.