Zaplanować swoją przyszłość „Salon Maturzystów – Perspektywy 2013”

 

Stało się już tradycją, iż w połowie września w Łodzi odbywa się "Salon Maturzystów". Tegoroczna edycja imprezy miała miejsce 16 i 17 września 2013r. na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej.

Tłumy maturzystów przez dwa dni wypełniały mury uczelni, szukając wsparcia w podjęciu ważnej decyzji dotyczącej dalszej drogi kształcenia i przyszłości zawodowej.
Dużą frekwencję miały spotkania na temat przebiegu procesu rekrutacyjnego na wymarzone kierunki studiów. 

Przedstawiciele Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi wyjaśniali zasady, jakie będą obowiązywać w trakcie egzaminu maturalnego, który odbędzie się wiosną 2014 roku. Prezentacje przyciągnęły rzesze młodych ludzi zainteresowanych świadomym wyborem drogi kształcenia.

W ramach "Salonu Maturzystów" swoją propozycję kształcenia zaprezentowało kilkudziesięciu wystawców wyższych uczelni, szkół zawodowych i policealnych. Wśród nich dużym zainteresowaniem cieszyła się bogata oferta edukacyjna stoiska Urzędu Marszałkowskiego „Łódzkie –Intelektualnie".
Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi wraz z innymi placówkami samorządowymi województwa łódzkiego aktywnie uczestniczyło w jej prezentacji. Przedstawialiśmy ofertę naszej placówki, bezpłatne kształcenie w kierunkach poszukiwanych na rynku pracy oraz zaprezentowaliśmy bogaty wachlarz kwalifikacyjnych kursów zawodowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb pracodawców w perspektywie globalnej gospodarki. Zachęcaliśmy do zdobycia atrakcyjnego zawodu poprzez wykorzystanie nowych możliwości w kształceniu zawodowym. Wszystkim zainteresowanym dziękujemy za przybycie i okazane zainteresowanie.