Rozdanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

   

15 marca br. o godz. 11:00 w siedzibie naszej placówki odbyło się uroczyste rozdanie świadectw ukończenia szkoły oraz dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Świadectwa oraz dyplomy odebrali absolwenci kierunków:
- technik organizacji usług gastronomicznych,
- technik elektryk,
- technik mechatronik,
- technik pojazdów samochodowych,
- technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej,
- technik gazownictwa,
- technik informatyk,
- technik bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Na uroczystości rozdane zostały nagrody i wyróżnienia słuchaczom z najlepszymi wynikami egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, bardzo dobre wyniki w nauce oraz pracę na rzecz szkoły.
Wszystkim naszym Absolwentom gratulujemy i życzymy wielu dalszych sukcesów!