XV Łódzkie Targi Edukacyjne

Prawie 200 wystawców - szkoły różnego typu, uczelnie wyższe, wydawnictwa - prezentowały swoją ofertę na XV Łódzkich Targach Edukacyjnych. To największa impreza tego typu w regionie łódzkim, w której uczestniczyła również Publiczna Policealna Szkoła Nowoczesnych Technologii dla Dorosłych w Łodzi. Nasze stoisko cieszyło się nieustającym zainteresowaniem, za co wszystkim, którzy je odwiedzili serdecznie dziękujemy i zapraszamy do naszej szkoły.

Na Targach można było zapoznać się z kompleksową ofertą edukacyjną szkół i uczelni, propozycjami producentów ośrodków dydaktycznych oraz ofertami placówek zajęć pozaszkolnych.

Od kilku lat w czasie imrezy targowej szczególnie promowane jest szkolnictwo zawodowe na różnych poziomach kształcenia. W wydzielonej strefie młodzież mogła zapoznać się z ofertą prawie wszystkich publicznych łódzkich szkół zawodowych, dowiedzieć się o perspektywach zatrudnienia i możliwościach dalszego rozwoju kwalifikacji. Podczas imprezy działały także specjalne Punkty Konsultacyjne Doradztwa Zawodowego służące pomocą w wyborze odpowiedniego zawodu, który zgodny będzie z zainteresowaniami i predyspozycjami młodego człowieka, a także da gwarancję na znalezienie dobrej pracy.

Podczas trzydniowej imprezy maturzyści mogli zapoznać się z ofertą niemal 50 wyższych uczelni z całego kraju, jak i szkół policealnych m.in. z Łodzi, Warszawy, Białegostoku, Wrocławia i Częstochowy. Na targach prezentowały się także m.in. szkoły języków obcych, szkoły tańca, a także wydawnictwa oraz producenci i dystrybutorzy środków dydaktycznych.

Targom towarzyszyła m.in. konferencja Akademia Dyrektora Szkoły oraz wykłady, seminaria i warsztaty przygotowane przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Dla seniorów przygotowano warsztaty z podstaw obsługi komputera.

Imprezie towarzyszyła również wystawa "Poza Cenzurą" prezentująca wydawnictwa drugiego obiegu w latach 1977-1989 m.in. ulotki, broszury, gazetki podziemnych struktur Solidarności, kalendarze, wydawnictwa robione przez osoby internowane, znaczki pocztowe, fotografie.

Targi odbyły się w nowym obiekcie Centrum Konferencyjno – Wystawienniczego Międzynarodowych Targów Łódzkich przy al. Politechniki i trwały trzy dni. Współorganizatorem targów był Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi, a honorowy patronat nad imprezą objęli m.in. Minister Edukacji Narodowej, Wojewoda Łódzki, Marszałek Województwa Łódzkiego i Prezydent Łodzi.  

/RM/