TERMINY REKRUTACJI na rok szkolny 2015/2016

    
  • Do dnia 27 kwietnia 2015 roku – kandydaci składają wnioski o przyjęcie, świadectwa ukończenia szkoły niższego stopnia oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu,
  • Od dnia 28 kwietnia 2015 roku – postępowanie kwalifikacyjne komisji rekrutacyjnej,
  • 29 kwietnia 2015 roku – ogłoszenie list kandydatów przyjętych na pierwszy semestr i podanie informacji o wolnych miejscach,
  • 30 kwietnia 2015 roku - 27 sierpnia 2015 roku rekrutacja uzupełniająca (w przypadku wolnych miejsc),
  • 28 sierpnia 2015 roku – ostateczne listy kandydatów przyjętych na pierwszy semestr.

Spis i wzory wymaganych dokumentów znajdują się w dziale Rekrutacja.