TERMINY REKRUTACJI na drugi semestr roku szkolnego 2015/2016

    
  • Do dnia 14 stycznia 2016 roku – kandydaci składają wymagane dokumenty w sekretariacie szkoły,
  • 15 stycznia 2016 roku – postępowanie kwalifikacyjne komisji rekrutacyjnej, oraz ogłoszenie list kandydatów przyjętych na drugi semestr i podanie informacji o wolnych miejscach,
  • Od dnia 18 stycznia 2016 roku do 20 stycznia 2016 roku - rekrutacja uzupełniająca (w przypadku wolnych miejsc),
  • 21 stycznia 2016 roku – ostateczne listy kandydatów przyjętych na pierwszy semestr.

Powyższe terminy dotyczą zarówno formy szkolnej, jak i kursowej.

Spis i wzory wymaganych dokumentów znajdują się w dziale Rekrutacja.