Obchody Dnia Edukacji Narodowej w gmachu Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina

Medal_-_small

W dniu 24 października 2012 roku w Filharmonii Łódzkiej odbyły się uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej zorganizowane przez marszałka województwa łódzkiego – Witolda Stępnia. W uroczystości uczestniczyli także wojewoda łódzki Jolanta Chełmińska, łódzki kurator oświaty Jan Kamiński oraz przedstawiciel księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego metropolity łódzkiego – ksiądz infułat Józef Fiałkowski.

W trakcie uroczystości uhonorowano zasłużonych dla środowiska oświatowego i lokalnych społeczności szkolnych dyrektorów, nauczycieli i pracowników 25 szkół i placówek samorządu województwa łódzkiego.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że wśród wyróżnionych ludzi oświaty znaleźli się także pracownicy Publicznej Policealnej Szkoły Nowoczesnych Technologii dla Dorosłych w Łodzi:

Sławomir Fater – Dyrektor Szkoły otrzymał nagrodę Marszałka Województwa Łódzkiego za wzorowe wykonywanie obowiązków.

Sławomir Gajzler – Kierownik kształcenia praktycznego otrzymał nagrodę Łódzkiego Kuratora Oświaty za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze.

Witol Zając – Główny Księgowy został uhonorowany Złotym Medalem za Długoletnią Służbę przyznanym przez Prezydenta RP.

W czasie uroczystości nagrodę odebrał także Andrzej Świderek – kierownik praktycznej nauki zawodów, nagrodzony Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę przyznanym przez Prezydenta RP.

Spotkanie zakończył koncert w wykonaniu artystów Filharmonii Łódzkiej.

Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy.

 

Medal