Włókiennictwo i przemysł mody

W dniu 9 listopada br. w naszym Centrum odbyło się spotkanie członków stowarzyszeń, fundacji, uczelni i placówek oświatowych w tym m.in.: przedstawicieli sektorowej Rady ds. Kompetencji Przemysłu Mody i Innowacyjnych Tekstyliów,  Związku Pracodawców Przemysłu Odzieżowego i Tekstylnego,  Związku Przedsiębiorców Przemysłu Mody Lewiatan, Stowarzyszenia Włókienników,  Federacji Przemysłu Lekkiego, Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Kupców i Producentów, Muzeum Fabryki,  Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego oraz Politechniki Łódzkiej. Jednym z zagadnień poruszanych na spotkaniu był skuteczny „marketing” oddziaływania przedsiębiorców z sektora przemysłu mody  i innowacyjnych tekstyliów na sferę edukacji.