Współpraca z zakładami szansą na nowoczesne szkolnictwo zawodowe

fachowiec

   Co to znaczy skuteczna szkoła zawodowa?  W naszym rozumieniu jest to placówka, której absolwenci nie mają trudności w znalezieniu miejsca pracy
w wyuczonym zawodzie.  Zatem ważne są kwalifikacje, ale czy tylko?  Oczywiście, że nie, ważne jest także czy owe kwalifikacje spełniają wymagania pracodawcy.   Dlatego współpraca. Współpraca polegająca na czynnym udziale zakładów pracy w procesie kształcenia.

   Pracodawca, jeżeli chce mieć swój wkład w proces dydaktyczny prowadzony w szkole powinien zabiegać, by jego firma stała się miejscem zajęć praktycznych, praktyk zawodowych i innych form uzupełniających proces kształcenia.  Bo takie właśnie działanie jest szansą na obopólny zysk
w postaci rzetelnie przygotowanych przyszłych pracowników, zbliżając tym samym kształcenie zawodowe do potrzeb rynku pracy.
   Publiczna Policealna Szkoła Nowoczesnych Technologii dla Dorosłych w Łodzi jest placówką, która może pochwalić się wieloma osiągnięciami w tej dziedzinie. Bardzo wyraźnie widoczne są dziś efekty współpracy Szkoły z firmami:
  • Haering Polska Sp. z.o.o
  • Sto-ispo Sp. z o.o.
  • B/S/H Bosch and Siemens Home Appliances Group
  • Fabryka Osprzętu Samochodowego "POLMO Łódź" S.A.
  • Procter&Gamble
  • Panta Plast Sp. z o.o.
  • Ceramika Paradyż Sp. z o.o
  • I wieloma innymi znającymi obecne realia rynku pracy, firmami myślących o przyszłości.